Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-oszp-2017/015098


Začiatok stránky:

OU-RS-oszp-2017/015098

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7704/1,7704/2,7705,7579,7562,4114,4144,4113 v k.ú. Tisovec  pre žiadateľa  Lesné združenie Polana, Tisovec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.