Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia informatiky

1.16. Sekcia informatiky (Bukureštská 4 811 04 Bratislava)

NÉMETH JURAJ Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 113c, tel.: 59564253,

SCHMIDT MICHAELA , asistentka, miestnosť: 113b, tel.: 59564251,

TRAJCSÍKOVÁ TÍMEA , asistentka, miestnosť: 113b, tel.: 59564252; 0905943707,

1.16.1. Odbor rozvoja IKT (Bukureštská 4 81104 Bratislava)

RUSNÁKOVÁ EVA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 121, tel.: 59564242; 0918470230,

GUNIŠOVÁ MARTINA Ing., , miestnosť: 112, tel.: 59564241; 0905654700,

JUHÁSZOVÁ KATRINA Mgr., , miestnosť: 111, tel.: 59564246,

KUBEŠ MAREK Mgr., , miestnosť: 120, tel.: 9,

ŠIMIAKOVÁ KLAUDIA , , miestnosť: 112, tel.: 59564243,

1.16.2. Odbor stratégie IKT (Bukureštská 4 811 04 Bratislava)

KOŠKA MARTIN Ing., , miestnosť: 52, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374522,

NOVÁČEK JOZEF Ing., , miestnosť: 67, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374528,

PASTOREK PETER Mgr., , miestnosť: 67, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374525,

RUSNÁKOVÁ EVA Mgr., poverená zastupovaním riaditeľa odboru, miestnosť: 121, tel.: 59564242; 0918470230,

ŠPEŤKO VILIAM Ing., , miestnosť: 119, tel.: 59564256,

TÓBIK JÁN Ing., , miestnosť: 68, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bysrica, tel.: 048/4374524,

TUCHYŇA MARTIN Ing., PhD., , miestnosť: 69, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374523,

1.16.3. Odbor Help Desk (Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava)

GUOTH MARIÁN Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 460, tel.: 59562459; 0917510261,

HUCEL PETER Bc., informatik, miestnosť: 469, tel.: 59562337; 0905251031,

KOŠKOVÁ VERONIKA Ing., , miestnosť: 68, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374526,

MACO MARTIN Ing., , miestnosť: 469, tel.: 59562185; 0918446375,

MOZOLÍK PETER Mgr., , miestnosť: 52, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374529,

STAROVECKÝ PETER , informatik SEPP, miestnosť: 511 (Karloveská 2), tel.: 0906314261; 0918222845,

ŠUTKOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 52, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374527, jana.sutkova@enviro.gov.sk

VAŇO MARIÁN , systémový administrator, miestnosť: 469, tel.: 59562347; 0905887030, marian.vano@enviro.gov.sk

VENHUDA PAVOL Ing., informatik, miestnosť: 469, tel.: 0259562218, 0917872344, pavol.venhuda@enviro.gov.sk

ZEMAN MARTIN Ing., , miestnosť: 67, pracovisko: Tajovského 28, Banská Bystrica, tel.: 048/4374521, martin.zeman@enviro.gov.sk