Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/035930/Drn

22.08.2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/033129-004/Drn zo dňa 9. 8. 2016, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas na budovanie a vyznačenie cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad č. 454, 029 47