Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/035930/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/035930/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/033129-004/Drn zo dňa 9. 8. 2016, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas na budovanie a vyznačenie cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad č. 454, 029 47

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.