Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/012053


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/012053

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Jozefa Fekiača, Chrámec 85, na parcelách č. 2155, 2154, 2127, 2128 v k.ú. Chrámec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.