Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 03.07.2017 prijal: žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, s úrovňou ochrany pre činnosti zatriedené do rizikových tried 1 a 2 , od používateľa Biomedicinske centrum SAV v Bratislave, podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon" ) Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 11.08.2017 na adresu: pripomienky GMO@enviro.gov.sk

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.