Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/024098/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/024098/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na vykonanie výskumu (diplomová práca) v Západných Tatrách. Žiadateľ: Tereza Dlabáčková, Univerzita Karlova v Pahe, Prídodovedecká fakulta.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.