Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-20147/012184/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-20147/012184/Drn

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/009122-004/Drn zo dňa 3. 3. 2015 na organizovanie verejných športových podujatí. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.