Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2017/1253-Ku


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2017/1253-Ku

Žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe, Hybe 519, 032 31 Hybe, IČO 17059518 o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp., v kompetenčnom území Tatranského národného parku, JPRL 56 40 (LHC Račková – Lipt. Mikuláš) a Národného parku Nízke Tatry, JPRL 465 11, 505a11 (LHC Kráľova Lehota), k.ú. Hybe

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.