Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2017/708-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2017/708-CEN

Súhla na oplotenie parciel s roidinnými domami v k.ú. Liptovský Ján mimo zasataveného územia obce pre žiadateľa Mgr. Máriu Kompišovú

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.