Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Trnava - Okresný úrad Trnava - 2016/037329/Ma


Začiatok stránky:

2016/037329/Ma

Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona na akciu „Špačince, Krupanský potok rkm 10,000 - 11,500 odstránenie nánosov“. Výruby na dotknutom úseku vodného toku sa čiastočne nachádzajú v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia.

Oznámenie

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.