Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2016/001069


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2016/001069

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm.a) v spojitosti s § 13 ods.2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemkov  za hranicami zastavaného územia obce v Národnom parku Muránska planina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.