Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/041980/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/041980/Kr

Žiadateľ: JASED, s r.o., 038 11 Belá -Dulice

Žiadosť vo veci povolenia výnimky zo zákona č.543/2002 Z.z. na vjazd a státie motorových vozidiel na parcele KN č.1561 v k.ú. Belá, okres Martin, v ochrannom pásme NP Veľká Fatra pri lyžiarskom stredisku.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.