Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/039447/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/039447/Kr

Žiadateľ: Ing. Oldřich Kořínek, Alešová 510, 396 01 Humpolec, Česká republika

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2012/256/Kr zo dňa 29.02.2012, ktorým bol vydaný súhlas na výskum entomofauny  (rada Coleoptera, Lepidoptera) na území NP Veľká Fatra a súvisiace výnimky zo zákona ( pohyb mimo chodníkov, vjaz vozidlom...)

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.