Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP-2016/038732/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP-2016/038732/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či  projekt "Cyklotrasa Biela Orava", ktorá prechádza k.ú. obcí Breza, Krušetnica, Lomná a Beňadovo, je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo č. 66, 029 63  Mútne

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.