Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2016/000906


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2016/000906

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks  smreka obyčajného rastúceho  na parcele KN C č.89 v k.ú. Muránska Zdychava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.