Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/36386/Gs


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/36386/Gs

Žiadosť o odborné stanovisko-rozhodnutie ovplyve zámeru-projektu, na sústavu území NATURA2000

židateľ Zlievareň Zábrež, projekt inovácie technológií a modernizácie výrobného procesu v lisovni, nachádzajúcej sa v existujúcej

priemyselnej budove v Oravskej Porube .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.