Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/035014/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/035014/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním športového podujatia - 2. ročník INOV-8 Beh Súľovskými skalami, ktorý sa uskutoční dňa 15.10.2016. Trasy podujatia prechádzajú cez územie NPR Súľovské skaly, kde v zmysle zákona platí 5 stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: Obec Súľov - Hradná, Obecný úrad Súľov - Hradná, Súľov č. 65, 013 52  Súľov - Hradná

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.