Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/031943/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/031943/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie cyklotrasy "Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci Klin"

Žiadateľ: Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.