Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť, 10.02.2010


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 04. 02. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 189 kB)
  2. mapy pozemkov (pdf, 3 239 kB)
  3. posudok z posudzovania rizika (pdf, 145 kB)
  4. havarijný plán (pdf, 298 kB)
  5. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 227 kB)

 

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 12. 03. 2010 na adresu:

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.