Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01.02.2010


Začiatok stránky:

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 13. 01. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutí č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7 a č. 17784/2009-2.3.-9-ZZP14 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných kukuríc MON88017, MON89034, MON88017 x MON89034, MON 89034 x N603 a NK603 x MON 810 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 3 557 kB)

do 03. 03. 2010 na adresu

Informácie k predmetným GM kukuriciam boli uvedené v predchádzajúcich žiadostiach, na ktoré sa ohlasovateľ odvoláva; nachádzajú sa v oznamoch pre verejnosť zo dňa 29. 1. 2008 a 12. 2. 2009.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.