Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/025026/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/025026/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Kysuca v lokalite od ústia Predmieranky po ústie Dlhovanky, v k.ú. Turzovaka

Žiadateľ: Stavospol TURZOVKA spol. s r.o., Ul. Jašíkova 101, 023 54  Turzovka

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.