Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/023809/Gs


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/023809/Gs

Žiadosť o vydanie výnimky na vjazd motorovými vozidlami na lesné cesty v niktorých lokalitách Slovenska.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.