Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/021707/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/021707/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2012/461-3/Dur zo dňa 16. 4. 2012. Žiadateľ: Ing. Lucia Vozárová, Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.