Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Tvrdošín - OU-TS-OSZP-2016/000665


Začiatok stránky:

OU-TS-OSZP-2016/000665

Marián Trojan, Liesek č. 774, 027 12 Liesek - žiadosť o súhlas na výrub drevín na pozemkoch parcela č. 1210, 1211 a 123/1 v k.ú. Liesek - oznámenie o začatí konania

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.