Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/011969/Gs

24.02.2016

Žiadosť správcu toku o možnosť výrubu stromov v koryte rieky Orava