Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2016/004879


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2016/004879

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa MINERALS MINING SK s.r.o., Južná trieda 125, Košice na parcele č. 669 CKN v k.ú. Husiná

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.