Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/006183/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/006183/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov v lokalite Roháčská dolina z dôvodu fotenia prírody. Žiadateľ: Ing. Marek Bôžek, Vitanová 281, 027 12 Vitanová.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.