Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2016/003143


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2016/003143

Žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 13, odst.2, pís.h a § 14, odst.2 pís c,

zák č. 543/2002 Z.z v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Lesy SR, Odštepný závod Rimavská Sobota

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.