Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2016-003018


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2016-003018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Otta Vargu, Kurinec 5107, 979 01, Rim.Sobota na parcelách č. 2209,2210, 2211 v k.ú. Chrámec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.