Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/043801/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/043801/Drn

Žiadosť o predĺženie výkonu rozhodnutia č. 2010/01492-4/Dur zo dňa 24. 11. 2010, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., na činnosť v lome Ružomberok III, z dôvodu nevydobytia zásob v predchádzajúcom období. Žiadateľ: PK DOPRASTAV, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.