Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2015/017220


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2015/017220

Žiadosť  o súhlas v zmysle § 13 ods.2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov spoločnosti ImmerBest s.r.o., Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín, na umistnenie 2 ks reklamných tabúľ na parc. C KN č.1347 a 1332/1 v k.ú. Zubrohlava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.