Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Minister Peter Žiga: Dokončenie ČOV v Bytči umožní 11 tisíc obyvateľom napojiť sa na kanalizáciu


Začiatok stránky:

Minister Peter Žiga: Dokončenie ČOV v Bytči umožní 11 tisíc obyvateľom napojiť sa na kanalizáciu

Stavba čistiarne odpadových vôd v Bytči, ktorá je jednou z najväčších stavieb v rámci Operačného programu Životné prostredie s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur, umožní po dokončení napojiť sa na 65 kilometrov verejnej kanalizácie 11 tisíc obyvateľom a na 52 kilometrov vodovodnej siete 8 500 obyvateľom. Počas kontrolného dňa na stavbe to v Bytči povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča už začiatkom roka 2014 posúdila a schválila Európska komisia. 

"Celkový rozpočet stavby je 45 miliónov eur. Z toho 29 miliónov eur išlo z fondov Európskej únie a 16 miliónov eur investujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Úroveň dokončenia stavby je taká, že ku koncu roka budeme môcť konštatovať, že všetky peniaze, ktoré boli určené na túto stavbu z prostriedkov EÚ, budú vyčerpané," spresnil minister životného prostredia Peter Žiga.

Generálny riaditeľ Severoslovenských vodární a kanalizácií Miroslav Kundrík doplnil, že v tomto roku plánujú vyčerpať všetky oprávnené výdavky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. "Stavba ale pokračuje ďalej, pretože lehota na jej ukončenie je jún 2016. Predpokladáme, že v 1. polroku budúceho roku sa budú realizovať viac-menej už len drobné nedorobky a hlavne povrchové úpravy vozoviek. Po ukončení stavby predpokladáme kolaudáciu s tým, že v 2. polroku budúceho roku bude možné napájať sa na vybudované siete," dodal Kundrík.

Veľký vodárenský projekt má ďalej zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva zabezpečením bezproblémovej dodávky pitnej vody v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik a zamedziť vypúšťaniu znečistených odpadových vôd zo septikov a žúmp do miestnych tokov v lokalitách, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.