Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Verejné obstarávanie - Rekonštrukčné práce – Klobučnícka č.7


Začiatok stránky:

Rekonštrukčné práce – Klobučnícka č.7

Práce pozostávajú z opravy poškodenej omietky, nového náteru fasády, výmeny strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, opravy komínových telies,náteru zámočníckych výrobkov a výmeny vnútorných rozvodov zdravotechniky a kanalizácie. Pri prácach bude potrebné dodržať všetky špecifické podmienky stanovené rozhodnutím KPÚ BA nakoľko objekt je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod evidenčným číslom 723/1.

Bližšie informácie:

Úrad pre verejné obstarávanie

Projektová dokumentácia (zip, 1,77 GB)

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.