Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národná podnikateľská cena za životné prostredie má svojich držiteľov

16.10.2015

Slávnostné odovzdanie národných cien a diplomov v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 2015 sa uskutočnilo v Bratislave 5. októbra 2015 v rámci Konferencie Priemyselné emisie 2015. Súťaž na Slovensku vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Nad Podujatím prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga. 

Národná podnikateľská cena sa udeľovala v štyroch kategóriách. V kategórii 'Podnikanie a biodiverzita' si cenu prevzala spoločnosť U. S. Steel Košice za rekonštrukciu a modernizáciu čistiarne odpadových vôd Sokoľany. V kategórii 'Produkt' konzorcium v zložení Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Chemosvit environchem a Konštrukta – Industry za mobilné protipovodňové zábrany vyrobené z druhotných surovín. Spoločnosť Elektro Recycling získala cenu v kategórii 'Proces' za plastový granulát - PS a ABS, ide o výstupné produkty vznikajúce extrúziou. Za schému EMAS ako nástroj podpory environmentálneho manažmentu v spoločnosti bola v kategórii 'Manažérstvo' ocenená spoločnosť Natur-pack. Ocenené subjekty súčasne získali možnosť prihlásiť svoje úspešné projekty do európskej súťaže.

Na úrovni Európy sa súťaž tohto typu organizuje už od roku 1987 pod názvom Európske ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE - Europen Business Awards for the Environment). Národná súťaž je podmienkou vstupu podnikateľských subjektov zo Slovenska do európskej súťaže. Ich cieľom je morálna podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť nielen voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojím konaním výraznou mierou prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR