Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2015/001038


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2015/001038

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 4 písm.a) zákona č. 543/2002 Z.z. na  výrub drevín na parcele č.879 v k.ú. Muráň.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.