Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/033479/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/033479/Kr

Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34 Kysucký Lieskovec vo veci povolenia organizovať športovo - kynologické Podujatie -preteky psích záprahov na vozíkoch v k.ú.Mošovce, okres Turčianske Teplice v dňoch 17.-18.10.2015 a v rámci podujatia vjazd a státie motorovými vozidlami na poľnej ceste mimo zastavaného územia obce.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.