Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2015/013787


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2015/013787

Žiadosť na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na parcele č. 3599/1 EKN záhrady v k.ú. Rimavská Sobota žiadateľa Jozefa Uhrína

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.