Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami


Začiatok stránky:

Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú schválila vláda SR. Novela zákona by mala v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta platiť od januára 2016. 

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo legislatívne zriadenie takýchto zón a v spolupráci s ďalšími dotknutými rezortmi, ministerstvom vnútra a ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, vytvorí vykonávací predpis tak, aby boli pravidlá takýchto zón na Slovensku kompatibilné s pravidlami v zónach iných miest v Európe. Je na každej samospráve, či sa rozhodne zavedením takejto zóny pomôcť zlepšeniu kvality ovzdušia na svojom území. Základom je obmedziť vjazd do zón vozidlám, ktorých prevádzkou vznikajú vysoké emisie.

Nízkoemisné zóny sa v posledných rokoch zavádzajú vo viacerých európskych mestách, kde doprava spôsobuje problémy s kvalitou ovzdušia. Podmienkou pre vstup vozidiel do tejto časti územia obce je ich nízka emisná trieda. Na základe toho sa tieto zóny nazývajú nízkoemisné.

Zaradenie automobilov do emisných tried sa riadi smernicami Európskej únie a predpismi Európskej zdravotníckej organizácie (EHS). Je uvedené v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla v položke [V.9] „Emisie ES/EHK“.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.