Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Detva - Ou-DT-OSZP-2015/000782


Začiatok stránky:

Ou-DT-OSZP-2015/000782

Žiadosť na výrub Ján Krahulec, Priehalina 477-na parcele KN-C č. 4971,5561/1,5564, 5561/2 v k.ú Hriňová

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.