Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/025196/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/025196/Kr

Žiadateľ: TURČAN DELTA, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 338, vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z., k projektovej dokumentácii výstavba a prestavba LC, SO 01 LC Rúbane I, SO 02 LC Rúbane II, SO 03 LC Rúbane III v k.ú. Turany okres Martin , 3.stupeň ochrany v NP Malá fatra, územie NATURA.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.