Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/029626/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/029626/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a kraniny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Predmetom žiadosti je ťažba riečneho štrku z vodného toku Kysuca, na riečnom kilometri 8,400 - 8,500, v k.ú. Kysucké Nové Mesto, lokalita Pri STK.

Žiadateľ: Eurokapital, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.