Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/025244/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/025244/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s 56. jaskyniarskym týždňom, ktorý sa bude konať v dňoch od 19.8. 2015 do 23.8.2015, v Autocampe Varín, odkiaľ pôjdu exkurzie do jaskýň Malej Fatry.

Žiadateľ: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03  Varín

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.