Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Na Veľkom Kolpašskom tajchu vodohospodári vybudovali pláž pre deti


Začiatok stránky:

Na Veľkom Kolpašskom tajchu vodohospodári vybudovali pláž pre deti

Súčasť jednej z najobľúbenejších a najteplejších historických vodných nádrží v Štiavnických vrchoch – Veľkého Kolpašského tajchu v obci Banský Studenec – je od tohtoročnej letnej turistickej sezóny aj pláž pre deti. Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Vojtecha Ferencza ju vodohospodári dnes slávnostne odovzdali verejnosti.

Hrádzu medzi Veľkým a Malým Kolpašským tajchom v minulých rokoch neustále podmývalo, pričom dochádzalo k jej rozrušovaniu a postupnému odplavovaniu brehu. V rámci protiabrazívnych opatrení bolo preto nevyhnutné hrádzu spevniť a zastabilizovať ju tak, aby už nedochádzalo k jej ďalšiemu narúšaniu a poškodzovaniu tajchu, ktorý je jedným z tamojších klenotov svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Podobne ako v iných prípadoch, aj tento raz išlo o viacúčelovú stavbu. „Vodohospodári sa pri budovaní protipovodňových opatrení, ale aj pri rôznych opravách a údržbe vodných stavieb snažia aj o to, aby to nebola len jednoúčelová výstavba, ale aby priniesla aj ďalší praktický osoh našim obyvateľom,“ povedal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Supek. Ďalšie príklady sú ochranné hrádze pozdĺž Dunaja, ale aj iných riek, ktoré slúžia rekreačným cyklistom, korčuliarom, ale aj na prechádzky. Také riešenie priniesla aj rekonštrukcia priehradného múru Oravskej priehrady, kde okrem opravy poškodenej železobetónovej rímsy a ďalších betónových prvkov vodohospodári zrekonštruovali aj cestu po priehradnom múre, ktorá obyvateľom Oravy podstatne skrátia cestu do Námestova.

Projekt protiabrazívnych opatrení na tajchu teda vodohospodári vypracovali tak, aby sa súčasťou ochranných kamenných opevnení stal aj takmer 500 metrov štvorcových veľký, rozsiahly priestor so štrkovým dnom, s plynulým sklonom a hĺbkou vody od 10 do 80 centimetrov. Je to ideálne miesto aj pre najmenšie deti, ktoré sa doteraz pre strmé brehy v tajchoch samy kúpať nemohli. Kolpašský tajch, ktorý je najteplejší v celej sústave štiavnických historických vodných nádrží, práve na tomto mieste s veľmi plytkou a slnkom prehriatou vodou tak ponúkne ideálne podmienky na kúpanie, porovnateľné s detskými bazénmi iných kúpalísk. Výhoda kúpania na takomto prírodnom jazere so samočistiacou schopnosťou vody je však omnoho priaznivejšia kvalita vody. Detskú pláž za necelé dva mesiace vybudovali pracovníci Správy povodia stredného Hrona Slovenského vodohospodárskeho podniku zo Zvolena a jeho Strediska historických tajchov zo Štiavnických Baní. Štrková pláž, ktorá bude po stúpnutí hladiny vody v tajchu prekrytá vodou, je 63 metrov dlhá a 7 a pol metra široká, pričom na 20 centimetrovú vrstvu štrkového dna bolo potrebné doviezť zhruba 170 ton štrku. Pláž na odpočinok a opaľovanie na opornom múre je zase prekrytá hladkými dubovými doskami, ktoré v kombinácii s ďalšou upravenou a zatrávnenou časťou svahu vytvoria jedno z najkrajších oddychových miest na brehu nielen Kolpašského tajchu, ale aj štiavnických tajchov vôbec. Detská pláž, ktorú vybudovali zhruba za 45 tisíc eur, je vôbec prvý takýto kultivovaný prvok v oblasti štiavnických tajchov, pričom ale nenaruší ich historický charakter, na čo dôsledne dozerali aj pamiatkari.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.