Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2015/009990


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2015/009990

Žiadosť na vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) a n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Petrovce pre žiadateľa Asociácia Hornozemská Baranta, Petrovce

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.