Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2015/00431


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2015/00431

Žioadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie,napájanie, košarovanie HZ podľa § 13 a 14 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcelách KN 6345/1, 6335/1, 6337/1,2, 2075/1,5 a 2078/1 pre žiadateľa Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.