Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2015/5680-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2015/5680-Mu

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2014/4988-Mu zo dňa 29. 05. 2014, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hosp. zvierat ..., na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra k. ú. Šútovo a ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra k. ú. Nolčovo a Podhradie [§ 13 ods. 2 písm e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Farmavet, s. r. o., Sklabinská 20, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 04. 2015.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.