Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - MŽP: Karpatské bukové pralesy zapísané v UNESCO majú svoju striebornú mincu


Začiatok stránky:

MŽP: Karpatské bukové pralesy zapísané v UNESCO majú svoju striebornú mincu

Karpatské bukové pralesy, ktoré sú od roku 2007 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, majú svoju striebornú zberateľskú mincu. Prezentovali ju v átriu budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave, kde bol aj prvý deň predaja mince v nominálnej hodnote 10 eur s hmotnosťou 18 gramov a priemerom 34 milimetrov. Podujatie otvoril minister životného prostredia Peter Žiga. 

"Zišli sme sa pri tejto milej príležitosti a vítam tu aj numizmatikov. Minca je výsledkom dlhodobej spolupráce nášho ministerstva s Národnou bankou Slovenska a Mincovňou Kremnica. Prírodná tematika je takto zobrazovaná od roku 1994. Táto minca je pripomienkou na výnimočnú udalosť zápisu UNESCO aj pripomenutie tejto významnej lokality. Vážim si všetkých, ktorí prírodu chránia, aj ju rešpektujú," povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Minca pripomína jedinečnú lokalitu pôvodného prírodného lesa. Na jednej strane mince je zobrazený buk s mladými výhonkami a na druhej najväčšia slovenská mačkovitá šelma – rys ostrovid. Víťazný návrh pochádza od Karola Lička. Dve tretie miesta porota udelila výtvarníkom Márii Poldaufovej a Klimentovi Miturovi. Ďalšie dve ceny získali autori Michal Gavula a Pavel Károly. Ich sadrové návrhy mincí boli vystavené počas slávnosti. Mincovňa Kremnica v máji plánuje vydať mince aj podľa dvoch tretích návrhov.

Karpatské bukové pralesy sú výnimočné tým, že vytvárajú reťaz desiatich samostatných lokalít lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Ide o vzácny prípad ukážok pralesov na relatívne malom cezhraničnom slovensko-ukrajinskom území. Ich hlavnou drevinou je buk lesný, kde sú stromy rekordných rozmerov s mimoriadnou hrúbkou kmeňov a výškou až 58 metrov, čo je najväčšia výška buka lesného na svete. Spolu s jedľou bielou vytvárajú vzácne bukové a jedľovo-bukové spoločenstvá. Predmetom ochrany sú vzácne zachovalé porasty pralesovitého charakteru s výskytom unikátnych exemplárov listnatých stromov - javor, jaseň, brest. Veľké množstvo mŕtveho dreva predstavuje živnú pôdu pre tisícky húb a útočisko pre vzácnych operencov, ako sú muchárik malý, sova dlhochvostá či ďateľ bielochrbtý. Množstvo chránených druhov, ktoré sú inde ohrozené vyhynutím alebo vyhynuli, sa v nich stále nachádza.

Bilaterálne svetové prírodné dedičstvo tvoria na území Slovenska štyri lokality bukových pralesov: Stužica (na ploche 761 hektárov), Havešová (235 ha), Rožok (109 ha) sú súčasťou Národného parku Poloniny a prales Vihorlat (400 ha) je súčasťou rovnomennej chránenej krajinnej oblasti. Ďalších šesť je v susednej Ukrajine (Čornohora, Kuzyj-Tribušany, Maramoroš, Stužica-Užok, Svidovec, Uhoľka-Široký luh).

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: TASR

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.