Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Ružomberok - OU-RK-OSZP-2015/3264


Začiatok stránky:

OU-RK-OSZP-2015/3264

 

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie, hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v Národnom parku Veľká Fatra, Národnom parku Nízke Tatry a ich ochranných pásmach v lokalitách :

      a) V lokalitách Brankov, Javorie, Pod Magurou (NAPANT), Kozol (OP NAPANT), Podsuchá (OP NP Veľká Fatra)   - hov.dobytok,

b) V lokalitách Ludrovská dolina (spodná časť), Za hájom v k.ú. Štiavnička (OP NAPANT), Pod Kalváriou, Malinô Brdo, Maďarovo, Šiprúň, Vtáčnik, Bukovina, Kramec, Jánova dolina (NP a OP NP Veľká Fatra)  - hov.dobytok,

c) V okolí hospodárskeho dvora v Liptovskej Štiavnici a Ludrovej (OP NAPANT)  - hov.dobytok.

d) V Zemianskej doline a Komornickej doline v k.ú. Liptovská Štiavnica (cca 50ha) - ovce.

e) V lokalitách Za hájom, Zámlynnie v k.ú. Štiavnička a v lokalitách Dolinište, Zemianska, Chotár v k.ú. Liptovská Štiavnica, v lokalite Vŕšky v k.ú. Ludrová - ovce

f) V lokalite Malinô Brdo, Trlenská dolina, Kalvária  - ovce,

g) V lokalitách Jánova dolina a Kunovo (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra) a v lokalitách Kutiny a Priechod (ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry) - ovce .

 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.