Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/011457/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/011457/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tj. zasiahnuť do lesnoho porastu, poškodiť vegetačný a pôdny kryt a v súvislosti s tým rušiť pokoj a ticho, za účelom spravcovania kalamity v jednotkách priestorového rozdelenia lesa č. 1165a, č. 1165b, č. 1166b a č. 1171, na území Prírodnej rezervácie Ľadonhora, kde platí 5. stupeň ochrany prírody.  Žiadateľ:  LESNÉ SPOLOČENSTVO, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov, 023 45  Horný Vadičov

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.